Thống kê Đường dẫn từ site retina0.com theo các tháng của năm 2020
321
1714
932
626
489
402
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 4484