Thống kê Đường dẫn từ site prohoster.info theo các tháng của năm 2020
3855
1725
8
11
1
525
3602
2805
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 12532