Thống kê Đường dẫn từ site prohoster.info theo các tháng của năm 2018
3855
1725
8
11
1
525
3602
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 9727