Thống kê Đường dẫn từ site prmb.mobi theo các tháng của năm 2020
8
4
808
813
574
773
401
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 3381