Thống kê Đường dẫn từ site m.facebook.com theo các tháng của năm 2020
629
540
481
472
154
201
860
513
215
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 4065