Thống kê Đường dẫn từ site m.facebook.com theo các tháng của năm 2019
624
475
466
465
154
200
857
510
202
2527
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 6480