Thống kê Đường dẫn từ site m.facebook.com theo các tháng của năm 2018
614
465
402
447
151
197
847
508
194
2526
223
3331
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 9905