Thống kê Đường dẫn từ site lasix100.com theo các tháng của năm 2020
3719
4097
2949
2520
4885
4661
3953
3563
2973
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 33320