Thống kê Đường dẫn từ site home.vn theo các tháng của năm 2018
122
85
127
166
193
174
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 867