Thống kê Đường dẫn từ site home.vn theo các tháng của năm 2019
216
128
180
201
245
230
192
277
214
246
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 2129