Thống kê Đường dẫn từ site home.vn theo các tháng của năm 2018
122
85
127
166
193
199
148
226
179
222
192
153
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 2012