Thống kê Đường dẫn từ site google.com.vn theo các tháng của năm 2020
20634
19845
21335
17546
15891
15612
17549
17897
16856
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 163165