Thống kê Đường dẫn từ site google.com.vn theo các tháng của năm 2018
19767
19128
20354
16704
15045
14495
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 105493