Thống kê Đường dẫn từ site google.com theo các tháng của năm 2020
10845
11816
21023
18478
18423
14072
14327
13572
11644
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 134200