Thống kê Đường dẫn từ site google.com theo các tháng của năm 2018
6214
7460
16293
14169
13776
9720
8239
8623
6634
7414
7351
6571
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 112464