Thống kê Đường dẫn từ site facebook.com theo các tháng của năm 2019
873
549
200
370
122
156
397
152
93
1126
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 4038