Thống kê Đường dẫn từ site facebook.com theo các tháng của năm 2020
874
633
202
373
122
156
399
152
98
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 3009