Thống kê Đường dẫn từ site facebook.com theo các tháng của năm 2018
857
545
187
361
122
155
395
143
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 2765