Thống kê Đường dẫn từ site coccoc.com theo các tháng của năm 2019
1050
890
1290
1146
1121
988
731
910
833
890
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 9849