Thống kê Đường dẫn từ site coccoc.com theo các tháng của năm 2020
1050
923
1344
1187
1121
1025
779
963
900
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 9292