Thống kê Đường dẫn từ site coccoc.com theo các tháng của năm 2018
886
792
1158
1024
1038
934
684
875
800
782
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 8973