Thống kê Đường dẫn từ site cienco1.com theo các tháng của năm 2020
166
135
297
201
296
204
492
362
157
214
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 2524