Thống kê Đường dẫn từ site cienco1.com theo các tháng của năm 2018
61
69
87
116
225
146
453
306
114
161
200
84
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 2022