Thống kê Đường dẫn từ site amoxicillin500.com theo các tháng của năm 2020
3674
4021
2913
2612
5028
4570
3848
3615
2990
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 33271