Thống kê Đường dẫn từ site albuterolhf.com theo các tháng của năm 2021
1655
2791
216
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 4662