Thống kê Đường dẫn từ site albuterol100.com theo các tháng của năm 2020
3602
856
3495
2880
2849
2998
2557
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 19237