Thống kê Đường dẫn từ site albendazoletablets.com theo các tháng của năm 2020
3620
904
1427
9009
5285
2919
3019
3066
2518
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 31767