Thống kê Đường dẫn từ site 2resell.prohoster.info theo các tháng của năm 2018
30
5
45
380
298
35
35
30
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 858