Thống kê Đường dẫn từ site 2resell.prohoster.info theo các tháng của năm 2018
30
5
45
380
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 460