Thống kê Đường dẫn từ site 2dm.prohoster.info theo các tháng của năm 2018
461
270
165
1175
934
385
375
380
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 4145