Đăng lúc: Thứ sáu - 03/01/2014 09:29 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI

Sáng 23/11/2013, Bộ GTVT tổ chức Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI và triển khai các chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Kết luận số 74-KL/TW.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 3 miền: miền Bắc (từ Nghệ An trở ra) tại Hội trường Bộ GTVT, TP. Hà Nội; miền Trung (từ Hà Tĩnh đến Phú Yên) tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5, TP. Đà Nẵng; miền Nam (từ Khánh Hòa trở vào) tại Nhà khách Bộ GTVT, TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Quý Tiêu, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ (chủ trì hội nghị tại Hà Nội); Lê Đình Thọ, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng; Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng (chủ trì hội nghị tại TP. Hồ Chí Minh); Nguyễn Hoàng Hiệp, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ; Đảng ủy Bộ; Công đoàn GTVT Việt Nam; Đoàn Thanh niên Bộ. Thừa ủy quyền của Thứ trưởng Lê Đình Thọ, đồng chí Bạch Ngọc Du, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Xây dựng CTGT 5 chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng.

 

Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Bộ GTVT, TP. Hà Nội

 

Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ
chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Bộ GTVT, TP. Hà Nội

 

Tại Hội nghị, PGS. TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013); Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 8 khóa XI về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng” (Kết luận số 74-KL/TW ngày 17/10/2013).

 

PGS. TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng lý luận TW quán triệt Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị Trung ương 8

 

PGS. TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương
quán triệt Nghị quyết 
số 29-NQ/TW và Kết luận số 74-KL/TW của Hội nghị Trung ương 8

 

PGS. TS Nguyễn Viết Thông nhấn mạnh, những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI đề ra có tầm quan trọng và ảnh hưởng to lớn đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, Nhà nước, bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm sự trường tồn của đất nước ta. PGS.TS Nguyễn Viết Thông đề nghị các cấp ủy đảng trong ngành GTVT tiến hành quán triệt đến cán bộ, đảng viên, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện, lãnh đạo tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI.

 

Thứ trưởng Lê Đình Thọ triển khai Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW tại Hội nghị

 

Thứ trưởng Lê Đình Thọ triển khai Chương trình hành động 
của Ban Cán sự đảng Bộ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Đình Thọ, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT đã triển khai Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; theo đó Ban Cán sự đảng Bộ sẽ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với đổi mới giáo dục và đào tạo trong ngành GTVT; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học; bên cạnh đó, đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan; thực hiện các nhiệm vụ góp phần hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân và phát triển đội ngũ nhà giáo, đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, hợp tác quốc tế.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lê Đình Thọ, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng đã triển khai Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ thực hiện Kết luận số 74-KL/TW. Chương trình hành động trước mắt tập trung hoàn thành kế hoạch năm 2013, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để hoàn thành kế hoạch 2014 - 2015, cụ thể: về vận tải dự kiến tăng trưởng bình quân 6% về tấn hàng hóa và 7% về lượt hành khách, phấn đấu kiềm chế và giảm số vụ tai nạn giao thông hàng năm trên cả 3 tiêu chí.

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Nhà khách Bộ GTVT, TP. Hồ Chí Minh

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì Hội nghị 
tại điểm cầu Nhà khách Bộ GTVT, TP. Hồ Chí Minh

 

Về kết cấu hạ tầng giao thông, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến đường bộ cao tốc; đầu tư và khai thác có hiệu quả các cảng biển cửa ngõ quốc tế, các cảng hàng không quốc tế, phát triển mạnh giao thông đô thị bằng phương thức vận tải nhanh, khối lượng lớn (vận tải bánh sắt) ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Tập trung cho các công trình ưu tiên giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông. Hoàn thành một số đoạn cao tốc trên hành lang Bắc - Nam; mở rộng Quốc lộ 1, Quốc lộ 14 và nối thông đường Hồ Chi Minh; phát triển GTVT địa phương, phấn đấu 100% xã, cụm xã có đường ô tô đến trung tâm (trừ một số ít xã có địa hình, địa lý đặc biệt khó khăn); đồng thời, công nghiệp tăng trưởng bình quân trên 10%/năm về giá trị sản xuất.

 

Thừa ủy quyền của Thứ trưởng Lê Đình Thọ, đồng chí Bạch Ngọc Du, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Xây dựng CTGT 5 chủ trì Hội nghị tại điểm cầu TP. Đà Nẵng

 

Thừa ủy quyền của Thứ trưởng Lê Đình Thọ, đồng chí Bạch Ngọc Du, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Xây dựng CTGT 5 chủ trì Hội nghị tại điểm cầu TP. Đà Nẵng

 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ mong rằng các đồng chí trong Ban Cán sự đảng Bộ cũng như các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ triển khai tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI cũng như các chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Kết luận số 74-KL/TW vào từng lĩnh vực, từng Đảng bộ, đơn vị mình có hiệu quả, theo mục tiêu của Chương trình hành động mà Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành.

Nguồn: mt.gov.vn