Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh

Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh

Tên công trình: Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh
Địa điểm:          Thành phố Cam Ranh - Tỉnh Khánh Hòa

Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài

Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài

Tên công trình: Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài 
Địa điểm:          Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội