ẢNH LÃNH ĐẠO 3 photos | 5152 view

bo truong kiem tra Novachip

1

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải
ẢNH TƯ LIỆU 7 photos | 26030 view

1

2

3

4

5

6

7
ẢNH CÔNG TRÌNH 4 photos | 35743 view

Nút giao thông cầu Vĩnh Tuy

1

2

3
ẢNH HOẠT ĐỘNG 9 photos | 22200 view

1

2

3

4

5

6

7

8

9