Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 6085989 Chủ nhật, 28 Tháng Năm 2023 13:09
windows7 2722538 Chủ nhật, 28 Tháng Năm 2023 13:09
windowsnt 1641955 Chủ nhật, 28 Tháng Năm 2023 13:01
windowsnt2 580976 Chủ nhật, 28 Tháng Năm 2023 12:52
windowsxp2 520635 Thứ bảy, 27 Tháng Năm 2023 21:08
linux3 503566 Chủ nhật, 28 Tháng Năm 2023 12:54
macosx 465550 Chủ nhật, 28 Tháng Năm 2023 12:15
linux2 230712 Chủ nhật, 28 Tháng Năm 2023 12:31
windowsvista 19181 Thứ sáu, 26 Tháng Năm 2023 20:24
windows 14847 Thứ ba, 23 Tháng Năm 2023 18:24
windows98 14275 Thứ bảy, 15 Tháng Mười 2022 17:19
windows2k 13567 Thứ bảy, 20 Tháng Năm 2023 19:45
windows2003 4912 Thứ ba, 23 Tháng Năm 2023 18:29
windowsme 3552 Thứ năm, 03 Tháng M. một 2022 02:34
windows95 1780 Thứ bảy, 09 Tháng Bảy 2022 04:04
windowsxp 1088 Thứ sáu, 17 Tháng Hai 2023 14:31
os22 619 Chủ nhật, 15 Tháng Một 2023 09:08
windowsme2 321 Thứ ba, 12 Tháng Bảy 2022 18:07
windowsce 313 Thứ năm, 08 Tháng M. hai 2022 16:16
mac 79 Thứ tư, 20 Tháng Sáu 2018 12:42
freebsd 41 Thứ năm, 22 Tháng M. hai 2022 19:29
openbsd 23 Thứ sáu, 17 Tháng Hai 2023 11:35
macppc 16 Thứ năm, 11 Tháng Tư 2019 22:21
freebsd2 11 Thứ tư, 16 Tháng Ba 2022 05:25
amiga 3 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2018 02:18
irix 3 Thứ bảy, 21 Tháng Sáu 2014 12:31
openbsd2 2 Chủ nhật, 01 Tháng M. một 2020 17:41
palm 1 Thứ bảy, 05 Tháng Hai 2022 13:05
netbsd2 1 Thứ ba, 12 Tháng Sáu 2018 19:53
netbsd 1 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2016 20:21
palm2 1 Thứ hai, 21 Tháng Tư 2014 21:27