Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 5922260 Thứ bảy, 28 Tháng Một 2023 21:26
windows7 2687824 Thứ bảy, 28 Tháng Một 2023 21:21
windowsnt 1564606 Thứ bảy, 28 Tháng Một 2023 21:25
windowsnt2 556293 Thứ bảy, 28 Tháng Một 2023 21:24
windowsxp2 499565 Thứ bảy, 28 Tháng Một 2023 20:47
linux3 477100 Thứ bảy, 28 Tháng Một 2023 21:23
macosx 451427 Thứ bảy, 28 Tháng Một 2023 21:11
linux2 211510 Thứ bảy, 28 Tháng Một 2023 21:18
windowsvista 19043 Thứ sáu, 27 Tháng Một 2023 19:31
windows 14533 Chủ nhật, 22 Tháng Một 2023 06:21
windows98 14275 Chủ nhật, 16 Tháng Mười 2022 04:19
windows2k 13563 Thứ năm, 29 Tháng M. hai 2022 15:29
windows2003 4810 Chủ nhật, 22 Tháng Một 2023 06:17
windowsme 3552 Thứ năm, 03 Tháng M. một 2022 13:34
windows95 1780 Thứ bảy, 09 Tháng Bảy 2022 15:04
windowsxp 1087 Thứ năm, 27 Tháng Năm 2021 11:36
os22 619 Chủ nhật, 15 Tháng Một 2023 21:08
windowsme2 321 Thứ tư, 13 Tháng Bảy 2022 05:07
windowsce 313 Thứ sáu, 09 Tháng M. hai 2022 04:16
mac 79 Thứ tư, 20 Tháng Sáu 2018 23:42
freebsd 41 Thứ sáu, 23 Tháng M. hai 2022 07:29
openbsd 22 Thứ sáu, 30 Tháng M. hai 2022 21:27
macppc 16 Thứ sáu, 12 Tháng Tư 2019 09:21
freebsd2 11 Thứ tư, 16 Tháng Ba 2022 16:25
amiga 3 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2018 14:18
irix 3 Thứ bảy, 21 Tháng Sáu 2014 23:31
openbsd2 2 Thứ hai, 02 Tháng M. một 2020 05:41
palm 1 Chủ nhật, 06 Tháng Hai 2022 01:05
netbsd2 1 Thứ tư, 13 Tháng Sáu 2018 06:53
netbsd 1 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2016 07:21
palm2 1 Thứ ba, 22 Tháng Tư 2014 08:27