Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 5228571 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 02:19
windows7 2497802 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 02:17
windowsnt 1147968 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 02:19
windowsnt2 446435 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 02:19
windowsxp2 440445 Thứ ba, 07 Tháng M. hai 2021 20:20
macosx 408460 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 01:27
linux3 333758 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 02:18
linux2 196773 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 00:30
windowsvista 18896 Thứ hai, 06 Tháng M. hai 2021 01:47
windows98 14269 Thứ năm, 02 Tháng Chín 2021 09:47
windows 13860 Thứ ba, 07 Tháng M. hai 2021 11:31
windows2k 13463 Thứ tư, 29 Tháng Chín 2021 07:32
windows2003 4702 Thứ hai, 29 Tháng M. một 2021 16:21
windowsme 3551 Thứ năm, 27 Tháng Năm 2021 01:17
windows95 1768 Thứ ba, 10 Tháng Tám 2021 03:16
windowsxp 1087 Thứ năm, 27 Tháng Năm 2021 00:36
windowsme2 320 Thứ hai, 04 Tháng Một 2021 07:31
windowsce 312 Thứ tư, 26 Tháng Năm 2021 02:10
os22 147 Thứ năm, 06 Tháng Chín 2018 09:24
mac 79 Thứ tư, 20 Tháng Sáu 2018 12:42
freebsd 38 Thứ sáu, 02 Tháng Bảy 2021 04:41
openbsd 20 Thứ sáu, 06 Tháng M. một 2020 20:39
macppc 16 Thứ năm, 11 Tháng Tư 2019 22:21
freebsd2 10 Thứ hai, 28 Tháng Tám 2017 06:10
irix 3 Thứ bảy, 21 Tháng Sáu 2014 12:31
amiga 3 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2018 02:18
openbsd2 2 Chủ nhật, 01 Tháng M. một 2020 17:41
netbsd 1 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2016 20:21
netbsd2 1 Thứ ba, 12 Tháng Sáu 2018 19:53
palm2 1 Thứ hai, 21 Tháng Tư 2014 21:27