Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 4674781 Thứ năm, 06 Tháng Năm 2021 21:56
windows7 2402590 Thứ năm, 06 Tháng Năm 2021 21:47
windowsnt 919672 Thứ năm, 06 Tháng Năm 2021 21:55
windowsnt2 394191 Thứ năm, 06 Tháng Năm 2021 21:53
macosx 391356 Thứ năm, 06 Tháng Năm 2021 21:51
windowsxp2 301438 Thứ năm, 06 Tháng Năm 2021 19:21
linux3 252274 Thứ năm, 06 Tháng Năm 2021 21:55
linux2 191664 Thứ năm, 06 Tháng Năm 2021 21:49
windowsvista 18649 Thứ năm, 06 Tháng Năm 2021 08:33
windows98 14268 Thứ ba, 05 Tháng Một 2021 20:15
windows 13612 Thứ ba, 04 Tháng Năm 2021 16:32
windows2k 13446 Thứ ba, 27 Tháng Tư 2021 23:59
windows2003 4657 Thứ năm, 06 Tháng Năm 2021 01:54
windowsme 3550 Thứ bảy, 02 Tháng Một 2021 09:28
windows95 1765 Thứ ba, 05 Tháng Một 2021 01:23
windowsxp 1086 Chủ nhật, 10 Tháng Một 2021 22:55
windowsme2 320 Thứ hai, 04 Tháng Một 2021 07:31
windowsce 311 Thứ ba, 05 Tháng Một 2021 22:35
os22 147 Thứ năm, 06 Tháng Chín 2018 09:24
mac 79 Thứ tư, 20 Tháng Sáu 2018 12:42
freebsd 37 Thứ tư, 11 Tháng M. một 2020 16:08
openbsd 20 Thứ sáu, 06 Tháng M. một 2020 20:39
macppc 16 Thứ năm, 11 Tháng Tư 2019 22:21
freebsd2 10 Thứ hai, 28 Tháng Tám 2017 06:10
irix 3 Thứ bảy, 21 Tháng Sáu 2014 12:31
amiga 3 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2018 02:18
openbsd2 2 Chủ nhật, 01 Tháng M. một 2020 17:41
netbsd 1 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2016 20:21
palm2 1 Thứ hai, 21 Tháng Tư 2014 21:27
netbsd2 1 Thứ ba, 12 Tháng Sáu 2018 19:53