Công ty Cổ phần Cầu 12-CIENCO1 đã hoàn thành lắp đặt và thử tải hệ thống xe đúc dầm cầu dây văng Nhật Lệ 2 ( Quảng Bình)

Công ty Cổ phần Cầu 12-CIENCO1 đã hoàn thành lắp đặt và thử tải hệ thống xe đúc dầm cầu dây văng Nhật Lệ 2 ( Quảng Bình)

Vào ngày 20/8/2016, Công ty Cổ phần Cầu 12 đã hoàn thành lắp đặt và thử tải hệ thống xe đúc dầm cầu dây văng Nhật Lệ 2 ( Quảng Bình), đây là bộ xe đúc dầm do Công ty Cổ phần Cầu 12 tự thiết kế và chế tạo. Trước đó tập thể cán bộ kỹ sư công ty đã tự thiết kế, chế tạo bộ ván khuôn leo đúc trụ tháp cầu Nhật Lệ 2