Đăng lúc: Thứ sáu - 20/07/2018 16:33 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII)

Sáng ngày 20/7/2018, Đảng ủy Tổng công ty XDCT giao thông 1 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty. 

Đồng chí Phạm Văn Hiếu - Chánh văn phòng Đảng ủy TCT khai mạc Hội nghị

Đồng chí Phạm Văn Hiếu - Chánh văn phòng Đảng ủy TCT khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Ngọc - Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng giáo dục lý luận chính trị - lịch sử, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội truyền đạt một số nội dung cơ bản các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.


Đồng chí Phạm Ngọc -  Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội truyền đạt nội dung các Nghị quyết

Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII. Sau hội nghị, cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ TCT chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu các nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên của đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả. Trong đó cần xác định rõ nhiệm vụ cụ thể, gắn với trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, từng bước nâng cao nhận thức chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Tổng công ty.
Tác giả bài viết: VP TCT