Đăng lúc: Thứ sáu - 03/01/2014 09:26 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của Thành phố học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8...

Ngày 25/12, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Hội nghị được tổ chức trực tuyến với các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc.
Đ/c Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu khai mạc Hội nghị

Đ/c Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết và kết luận của Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa rất sâu sắc, bởi đây là những nội dung hết sức quan trọng đối với sự phát triển toàn diện và bền vững của đất nước, trong đó có Hà Nội. Tại hội nghị học tập Nghị quyết lần này, các đại biểu sẽ được nghe các đồng chí báo cáo viên của Trung ương quán triệt, truyền đạt nội dung 2 nghị quyết và 2 kết luận, gồm: Nghị quyết "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", Kết luận về việc hoàn thiện Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua; Nghị quyết về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Kết luận về "Tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2014" và "Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng".

Đối với Kết luận về "Tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2014" và "Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng", đồng chí Phạm Quang Nghị lưu ý các đại biểu cần đánh giá khách quan bối cảnh tình hình và những thành tựu nổi bật cũng như những mặt còn hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2013 trên các lĩnh vực, từ đó có nhận thức thống nhất trong Đảng để tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo. Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, dự báo tình hình khu vực và thế giới có tác động đến nước ta nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng, từ đó đề ra các giải pháp để tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng hợp lý…
Các đại biểu tham dự Hội nghị
 
Đối với việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý các đại biểu cần quan tâm phân tích kỹ lưỡng về nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, những “căn bệnh” kéo dài nhiều năm chưa khắc phục được của ngành GD&ĐT cả nước nói chung và TP Hà Nội nói riêng, qua đó liên hệ và làm rõ trách nhiệm của các ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ sở mình. Ngoài những nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết, các đại biểu cần đi sâu phân tích những mục tiêu cụ thể để thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế của từng ngành, lĩnh vực, địa phương và toàn TP.

Để việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) trên toàn Đảng bộ TP được thực hiện hiệu quả, Bí thư Thành ủy yêu cầu, công tác tuyên truyền, quán triệt các kết luận của Hội nghị Trung ương 8 cần được tiến hành nghiêm túc, có hiệu quả, phát huy vai trò của các cấp ủy đảng trong trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết và kết luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp phải nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, nghiêm túc trong học tập và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, căn cứ tình hình nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình để khẩn trương xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết, bảo đảm thiết thực, phù hợp, xác định đúng nội dung trọng tâm, trọng điểm.

Đặc biệt, thông qua Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết lần đầu tiên được tiến hành bằng hình thức trực tuyến, đồng chí Phạm Quang Nghị yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá, rút kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện, điều kiện cơ sở vật chất và đường truyền, từng bước nhân rộng cách làm này với các cấp, các ngành thành phố.
Theo cổng GTĐT thành phố