Bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch, trưởng phòng Thị trường, Trưởng phòng đầu tư phát triển Tổng công ty

Ngày 14/11 tại Trụ sở Cienco1, Lãnh đạo Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Thị trường, Trưởng phòng đầu tư phát triển và Trưởng phòng Kế hoạch Tcty
Bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch, trưởng phòng Thị trường, Trưởng phòng đầu tư phát triển Tổng công ty
Đến dự Hội nghị có ông Phạm Dũng – Bí thư ĐU TCT, Chủ tịch HĐQT; ông Cấn Hồng Lai – Tổng giám đốc TCT; ông Đào Xuân Dụ - Chủ tịch Công đoàn TCT cùng các ông, bà Trưởng phó các phòng ban TCT, và lãnh đạo các đơn vị hạch toán phụ thuộc TCT.
Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc TCT ông Nguyễn Xuân Thanh – Trưởng phòng TCCB – LĐ TCT đã công bố quyết định cho các cán bộ được nhận nhiệm vụ mới.
Trước đó Ngày 07/11/2014, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã có quyết định số 0702/QĐ/HĐQT-TCT về việc thành lập phòng Thị trường, QĐ số 0703/QĐ/HĐQT-TCT về việc thành lập phòng Kế hoạch và quyết định số 0704 QĐ/HĐQT-TCT thành lập phòng Đầu tư phát triển Tổng công ty
Theo quyết định ông Nguyễn Mạnh Tiến – Trưởng phòng Kế hoạch thị trường TCT được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Thị trường Tổng công ty,  Ông Lại Thế Thành – Phó giám đốc Xí nghiệp Cầu 18-CIENCO1 được bổ nhiệm chức vụ Trường phòng Kế hoạch, ông Vương Đức Thọ - Phó giám đốc Công ty Xây dựng 123 được bổ nhiệm cương vị Trưởng phòng đầu tư phát triển Tổng công ty. Ông Nguyễn Việt Dũng - Phó phòng kế hoạch thị trường được bổ nhiệm phó phòng Thị trường TCT.

Tác giả bài viết: VP