Công bố quyết định bổ nhiệm giám đốc Công ty TCCG1

Sáng ngày 29/3/2019, Lãnh đạo Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Thiện Thắng -Trưởng phòng Kế hoạch công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty Thi công cơ giới 1.

Công bố quyết định bổ nhiệm giám đốc Công ty TCCG1
Đến dự có đồng chí Bí thư Đảng ủy Cấn Hồng Lai, các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, đồng chí Trưởng ban kiểm soát, Chủ tịch CĐ, BT Đoàn TN Tổng công ty, trưởng các phòng nghiệp vụ TCT cùng Lãnh đạo Công ty TCCG1.
    
Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiếu - Phó phòng Tổ chức cán bộ lao động đã đọc Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thiện Thắng - Trưởng phòng Kế hoạch công ty giữ cương vị Giám đốc công ty TCCG1.


TGĐ Ngô Bá Toản trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ giám đốc công ty TCCG1

Thay mặt Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng giám đốc TCT, đồng chí Ngô Bá Toản - Tổng giám đốc tổng công ty đã trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Thiện Thắng. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí TGĐ nhấn mạnh: việc bổ nhiệm đồng chí Thắng giữ cương vị Giám đốc Công ty Thi công cơ giới đã được sự tin tưởng, thống nhất cao từ Ban lãnh đạo TCT. Với cá nhân đồng chí Thắng, đây vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm hết sức lớn lao làm sao phát huy tốt truyền thống của đơn vị, đoàn kết được sức mạnh của tập thể giữ vững thương hiệu đơn vị thi công cầu hàng đầu của Tổng công ty và của ngành GTVT. 


    
Vinh dự được giữ cương vị mới, nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Thiện Thắng cảm ơn sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc TCT đối với cá nhân, đồng chí khẳng định: dù ở cương vị nào cũng luôn tin tưởng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo TCT, đồng chí cũng cam kết cùng tập thể lãnh đạo công ty TCCG1 phát huy sự đoàn kết, truyền thống đơn vị, vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tác giả bài viết: VP TCT