Thông báo số 0989/TCT-HĐQT của HĐQT về việc Tổng công ty XDCTGT 1 - Công ty CP mua lại cổ phần thuộc sở hữu của ông Đinh Văn Thanh tại công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Việt Nam (VINACICO)

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông