Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng công ty XDCTGT 1

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng công ty XDCTGT 1
( Tài liệu công bố thông tin đính kèm : /uploads/news/2014_01/tai-lieu-dinh-kem.rar )

Tác giả bài viết: TCCB-LĐ