THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 119 – CIENCO1

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông