Quyết định số 0544A/QĐ-HĐQT ngày 19/12/2016 của HĐQT Tổng công ty XDCTGT1 - Công ty CP về việc: "Ký Hợp đồng thuê và mua xe đúc thi công gói thầu XL-03, dự án thi công cầu Bạch Đằng"

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông