Quyết định của HĐQT Tổng công ty XDCTGT1 - Công ty CP về việc: "Thành lập Công ty TNHH Cung ứng lao động Quốc tế và dịch vụ Inmasco"

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông