Quyết định của HĐQT Tổng công ty XDCTGT 1 - Công ty CP về việc: "Thành lập Công ty TNHH MTV Trường Trung cấp nghề công trình 1"

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông