Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty XDCTGT1-CTCP thành công tốt đẹp

Sáng nay (29/4) tại hội trường Tầng 16 toà nhà Cienco1, Tổng công ty đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất nhiệm kỳ 2014-2019. Đến dự và chỉ đạo đại hội có Thứ trưởng Bộ GTVT Trương Tấn Viên, Chủ tịch CĐGTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt cùng lãnh đạo, chuyên viên các Vụ của Bộ GTVT là thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty Mẹ Tổng công ty
Thứ trưởng Bộ GTVT Trương Tấn Viên tặng hoa chúc mừng 5 uỷ viên HĐQT
Với cơ cấu vốn điều lệ 700 tỷ đồng, trong đó cổ đông Nhà nước nắm giữ 35% ; cổ đông chiến lược nắm giữ 31%; cán bộ công nhân viên trong công ty mẹ Tổng công ty nắm giữ 10,88% và các cổ đông khác nắm giữ 23,12%  Tổng công ty là đơn vị có vốn điều lệ lớn nhất trong số các doanh nghiệp xây lắp của ngành trong đợt CPH này.
3 nhà đầu tư chiến lược là: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Yên Khánh (10%), Công ty CP Kỹ thuật Nền móng và Công trình ngầm FECON (10%), Công ty HASSYU Nhật Bản (11%).
Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua điều lệ hoạt động của Tổng công ty XDCTGT1-CTCP; kế hoạch kinh doanh 3 năm 2014 - 2016; kế hoạch chi trả tiền lương; phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán; chủ trương niêm yết cổ phiếu. Trong đó mục tiêu năm đầu tiên 2014 hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đạt doanh thu 4.195 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 78,8 tỷ đồng; tỷ suất cổ tức/vốn cổ phần đạt 7%; thu nhập bình quân của CBCNV đạt 12,5tr/người/tháng
Các cổ đông dự đại hội đã tín nhiệm bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 05 uỷ viên: Ông Phạm Dũng, Ông Cấn Hồng Lai, Ông Nguyễn Văn Bảo, Ông Nguyễn Ngọc Hoà và Ông Phạm Việt Khoa ( Chủ tịch HĐQT công ty CP Hạ tầng Fecon). Tại phiên họp lần thứ nhất Hội đồng quản trị đã tín nhiệm bầu Ông Phạm Dũng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Nguyễn Ngọc Hoà giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty XDCTGT 1-CTCP.

Thứ trưởng Bộ GTVT Trương Tấn Viên tặng hoa chúc mừng Ban kiểm soát Tổng công ty XDCTGT1-CTCP
Đại hội cũng đã tiến hành bầu ra Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 03 uỷ viên gồm: Ông Lê Văn Long, Ông Nguyễn Mạnh Tiến và Ông Vũ Việt Hùng( Phó GĐ Công ty CP BOT Cầu Việt Trì). Theo kết quả phiên họp đầu tiên của Ban kiểm soát Ông Lê Văn Long ( Kế toán trưởng Tổng công ty XDCTGT 1) giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty XDCTGT1-CTCP nhiệm kỳ 2015-2019.

Tác giả bài viết: VP