Công bố thông tin về việc dừng góp vốn vào Công ty Cổ phần Đường bộ 230 - CIENCO1

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP quyết định dừng việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Đường bộ 230 - CIENCO1...