Công bố thông tin của HĐQT Tổng công ty XDCTGT1 0 Công ty CP về việc: Công ty TNHH Hồng Hà chuyển nhượng cổ phần; Nhà đầu tư mua cổ phần: Công ty CP An Hiền

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông