Công bố kết quả chào bán cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại du lịch - CIENCO1