CIENCO1 Thông báo Nghị quyết của HĐQT về việc Tham gia góp vốn thành lập Công ty CP BOT cầu Bạch Đằng

CIENCO1 Thông báo Nghị quyết của HĐQT về việc Tham gia góp vốn thành lập Công ty CP BOT cầu Bạch Đằng và cử ông Nguyễn Ngọc Hòa là Người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần BOT cầu Bạch Đằng