Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng: Công ty CP Thương mại nước giải khát Khánh An

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông