CBTT chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2016.

Load tại đây

Tác giả bài viết: QHCĐ