CBTT Thành lập Công ty TNHH MTV Cơ giới 2 - Cienco1

Xem tại đây    https://drive.google.com/file/d/11qAOc0g1TfVoC-xeLrXNA81c2qSxAggY/view?usp=sharing