CBTT QĐ cử người đại diện phần vốn góp tại công ty LD CIENCO1-ILsung tại camphuchia

Tác giả bài viết: QHCĐ