CBTT Giải trình ý kiến của KTV đối với BCTC hợp nhất 2018

Tác giả bài viết: QHCĐ