Phát động và ký giao ước thi đua 90 ngày đêm thi công về đích gói thầu PK1-C dự án xây dựng quốc lộ 3 mới Hà Nội – Thái Nguyên

Hưởng ứng đợt phát động thi đua của Bộ giao thông vận tải, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án quốc lộ 3 mới Hà Nội – Thái Nguyên.
Phát động và ký giao ước thi đua 90 ngày đêm thi công về đích gói thầu PK1-C dự án xây dựng quốc lộ 3 mới Hà Nội – Thái Nguyên
Ngày 2/10/2013 tại Ban điều hành dự án gói thầu PK1-C huyện Yên Phong – Bắc Ninh. Hội đồng thi đua khen thưởng Cienco1 đã tô chức Lễ phát động và ký giao ước thi đua 90 ngày đêm thi công về đích gói thầu PK1-C dự án xây dựng quốc lộ 3 mới Hà Nội – Thái Nguyên. Đến dự buổi lễ phát động có đồng chí Nguyễn Trường Long – Phó tổng giám đốc TCT phụ trách dự án, đồng chí Đào Xuân Dụ - Chủ tịch Công đoàn TCT, đ/c Bí thư, phó Bí thư Đoan TN TCT cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thi công tại dự án.
Thi công gói thầu PK1-C có các đơn vị thi công : Công ty xây dựng 123, Xí nghiệp Cầu 17, Xí nghiệp xây dựng công trình, Cty CP IMICO, Cty Phúc Thịnh..Thay mặt Ban điều hành dự án đồng chí Đồng Xuân Trường – Giám đốc Ban điều hành báo cáo tiến độ thi công 90 ngày đêm tại dự án đến 31/12/2013. Khối lượng thi công hoàn thành các tiến độ 90 ngày đêm con lại là rất lớn Cienco1 đặt quyết tâm cao trong tiến trình thi công tại các mũi trọng điểm của dự án. Sau khi thông nhất khối lượng và tiến độ thi công các đơn vị đã ký vào bản  giao ước thi đua. Số tiền thưởng và động viên cho các đơn vị trong đợt phát động thi đua là 410 triệu đồng.
QT