Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng

Chiều ngày 2.8, Đảng bộ Tổng công ty XDCT giao thông 1 đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tam 6 tháng cuối năm 2018.

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng
Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện các Ban Đảng Thành uỷ Hà Nội. Các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ TCT, các đồng chí uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ TCT - Các đồng chí Phó Tổng giám đốc TCT - Văn phòng Đảng uỷ và các Ban xây dựng Đảng của Đảng uỷ TCT - Đồng chí Bí thư các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ TCT.


Đồng chí Bí thư, phó Bí thư chủ trì Hội nghị

Dưới sự điều hành của đồng chí Cấn Hồng Lai - Bí thư Đảng ủy TCT và đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa - Phó Bó thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCT, các đại biểu đã lắng nghe và thảo luận hai nội dung chính của Hội nghị:

1. Sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.
Các đại biểu tham dự Hội nghị đều thống nhất các nội dung báo cáo "Sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018" của Đảng bộ, các ý kiến tham gia tập trung vào một số nội dung chính:
- Trong giai đoạn nhiệm vụ SXKD của TCT gặp nhiều khó khăn, các Đảng bộ, Chi bộ cần khẳng định nhiều hơn vai trò phối hợp trong điều hành của đơn vị như làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CB CNV, quan tâm và chỉ đạo mạnh mẽ hơn đến các tổ chức đoàn thể ở cơ sở.
- Cùng với Lãnh đạo đơn vị chăm lo đến đời sống, chế độ chính sách cho người lao động.
- Duy trì sinh hoạt cấp ủy và Chi bộ.

2. Triển khai kế hoạch sắp xếp tổ chức lại mô hình tổ chức đảng các Đảng bộ Tổng công ty trực thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội.
Thực hiện Thông báo số 1403-TB/TU, ngày 24/5/2018 của Thành ủy Hà Nội, Thông báo kết luận của Ban thường vụ Thành ủy về thực hiện Phương án số 2605-PA/BTCTU, ngày 14/5/2018 của Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội về "Sắp xếp, tổ chức lại mô hình tổ chức đảng các Tổng công ty thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội", Đảng ủy TCT đã xây dựng Kế hoạch số 458-KH/ĐUTCT, ngày 25/7/2018 về việc sắp xếp, tổ chức lại mô hình tổ chức đảng của Tổng công ty, cụ thể là sẽ chuyển giao các Đảng bộ chi bộ trực thuộc về sinh hoạt tại địa phương nơi đóng quân hoặc nơi đăng ký SXKD theo các tiêu chí cụ thể được nêu rõ trong kế hoạch.

Việc thực hiện sẽ được tiến hành theo hai bước, dự kiến sẽ hoàn thành công tác tổ chức sắp xếp đến cuối năm 2018.
     - Bước 1: Rà soát, chuyển giao tiếp nhận tổ chức cơ sở Đảng và các đảng viên thuộc Đảng bộ TCT.
     - Bước 2: Sắp xếp lại mô hình Đảng bộ Tổng công ty.

Thống nhất cao với phương án của Thành ủy và đề án sắp xếp các Đảng bộ của Ban thường vụ Đảng ủy TCT, các đại biểu nhất trí sẽ cùng với đoàn công tác của Đảng ủy TCT lập kế hoạch và xây dựng lộ trình cụ thể, thích hợp để sắp xếp lại tổ chức Đảng của đơn vị đúng theo tiến độ và yêu cầu.

Tác giả bài viết: VP TCT (t/h)