Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam

  Trang trước  1 2