Đăng lúc: Chủ nhật - 17/03/2024 22:58 - Người đăng bài viết: Phòng PC-QHCĐ

CÔng bố thông tin về Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 18/3/2024

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 18/3/2024


Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP công bố thông tin về Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 18/3/2024
(xem file đính kèm).
1. Công bố thông tin
2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3. Thông tin ông Cao Đăng Hoạt - ứng cử viên HĐQT CIENCO1