Đăng lúc: Thứ ba - 16/05/2023 17:41 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

Quyết định cử người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của TCT

Quyết định cử người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của TCT

Quyết định cử người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của TCT

- Cử bà Nguyễn Thế Xuân Ý là người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp
- Cử bà Nguyễn Thế Xuân Ý là người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp