Thống kê Đường dẫn từ site vpdt.cienco1.com theo các tháng của năm 2022
4503
3279
5080
4325
4872
5025
5509
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 32593