Thống kê Đường dẫn từ site lapa-ncr.org theo các tháng của năm 2022
14849
16655
7124
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 38628