Thống kê Đường dẫn từ site google.com.vn theo các tháng của năm 2022
21018
20153
21798
18016
16403
16068
17827
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 131283